Plynové kotle

Na trhu zařízení pro výhřev domu dnes panuje silná konkurence, plynové kotle ale stále patří mezi ty nejvýhodnější varianty a jsou určitým standardem. Jejich výhodou je nízká cena a celkem snadné fungování i velmi malé dopady na okolní přírodu (tedy alespoň ty přímé).

Výběr plynového kotle

Plynový kotel je velmi důležitou součástí systému vytápění domu, a proto by měl být vybírán v závislosti na dalších komponentách domácnosti určených k výhřevu – abychom dosáhli žádané tepelné pohody a to za dostatečně ekonomických podmínek.

U plynových kotlů rozhodně neplatí, že naddimenzováním jejich výkonu pro daný dům nic nezkazíte – příliš vysoký výkon snižuje výhodnost tohoto typu vytápění a kvůli častému vypínání a opětovnému startování (vypíná se ve chvíli, kdy se v domě drží zvolená teplota) se značně snižuje životnost samotného kotle (kvůli špatnému způsobu spalování jsou také pak emise procházející komínem o něco vyšší).

Kotel o nízkém výkonu vám samozřejmě naopak nemusí dostačovat – zvláště v mrazivých dnech nemusí zvládat ohřát celý dům a bude vám zima (toto lze většinou výrazně pocítit např. po nočním útlumu topení – ráno se pak teplota ve vytápěných prostorách zvyšuje jen pomalu).

Volba výkonu

Před nákupem plynového kotle je doporučováno nechat si alespoň orientačně vypočíst tepelné ztráty vašeho domu při vytápění (ty se samozřejmě liší podle stavebního materiálu, typu a ploše oken, případného zateplení a podobně).

Většina lidí to nedělá a při volbě výkonu kotle dost střílí od boku a kupuje naddimenzovaný, který dům sice bez problému vytopí i při –30°C, ale při teplotách mírně nad nulou je jeho účinnost velmi nízká.

Pro hospodárné vytápění je u kotle samozřejmě také důležitá regulace výkonu a minimální možný výkon. Regulace může být stupňovitá (u levnějších typů) či plynulá – efektivnější je samozřejmě druhá zmíněná. Větší roli pak hraje ale minimální výkon, který u běžně dostupných kotlů dosahuje 20 až 40 procent výkonu jmenovitého.

Umístění plynového kotle

Pří nákupu plynového kotle je možno si vybrat mezi stacionární a závěsnou variantou. Stacionární kotle jsou většinou umisťovány do samostatných místností – buď třeba do bývalé kotelny nebo do technické místnosti společně s pračkou a sušičkou či kamkoliv jinam. Jejich výhodou je robustnost a delší životnost, ovšem kvůli větším nárokům na místo se od nich spíše upouští.

Dnes frekventovanější variantou jsou závěsné kotle, které můžete umístit na zeď prakticky kamkoliv, kam se vám to hodí – tedy pravděpodobně k místům se snadným připojením ke komínu (kvůli odvodu spalin) i k otopné soustavě.

Kam se spalinami?

Spaliny jako vedlejší produkt při spalovacím procesu v plynovém kotli obsahují především oxid uhličitý, dusík, vodní páru a v malé míře také oxidy síry, dusíku a oxid uhelnatý, proto je třeba, aby byly někam odváděny. Klasickou a také jedinou doporučovanou cestou je napojení na komín a tedy jejich vypouštění nad střechu domu.

V době rozmachu plynofikace se však do módy dostala alternativa vývodu kouřovodu na fasádu domu – tedy velmi jednoduché řešení pro majitele domu i pro projektanty používané dodnes. Ale nelegálně.

Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší tento způsob jasně zakazuje a stanovuje možné pokuty, protože tímto způsobem odvodu se spaliny přivádějí mnohem blíže obyvatelům samotného domu i těm, kteří se pohybují dole na ulicích a poškozují tak jejich zdraví.

Třetím, nejméně používaným řešením je vyústění kouřovodu nad střechu bez použití komínu, to se však hodí jen pokud máte kotel v podkroví.

Alternativy a kombinace vytápění

Přestože plynové vytápění patří k těm ekologičtějším variantám výhřevu domu, dnes už kvůli zvyšujícím se cenám nepatří k nejlevnějším – a to i přesto, že pořizovací cena kotle je vcelku malá.

Z toho důvodu velká část majitelů domů dodnes využívá také kotlů na pevná paliva, která si při plynofikaci nenechali odstranit, což je šetrnější k jejich peněženkám nikoliv však k jejich zdraví a k životnímu prostředí.

Ekologickou a zároveň ekonomickou alternativou jsou dnes tepelná čerpadla, jejichž pořizovací cena je sice i při započítání dotací několikanásobně vyšší, ovšem investice se vám rychle vrátí – roční úspora totiž činní 25 až 30 000 Kč. Díky tomu je dnes u nás v provozu již více než 25 000 kusů tepelných čerpadel a jejich majitelé jsou velmi spokojeni.